Policy

KVALITET GENOM HELA VERKSAMHETEN

För oss på Bramac AB är kvalitet ett helhetsbegrepp för hela verksamheten och omfattar allt som vi erbjuder våra kunder inom arbete, arbetsmetoder och material. För att kunna arbeta med en hög kvaliktet krävs det att våra anställda vistas i en trygg och trivsam arbetsmiljö som stimulerar en hög arbetsmoral.

​​​​​​​Vi lägger yttersta vikt vid att göra allt rätt från början och vi organiserar samt strukturerar arbetet med kvalitetsmål, egenkontroller för alla rutiner och kontinuerlig uppföljning samt utbildning av vår personal.

Inom Bramac AB har vi utarbetat ett eget kvalitetssystem för att vi hela tiden ska förbättra oss själva.

FÖR MILJÖN

Bramac AB strävar efter att minimera all negativ miljöpåverkan och vi försöker alltid att använda miljöanpassade produkter och arbetsmetoder. Det är viktigt för oss att både leverantörer och partners också arbetar på ett miljövänligt sätt. Därför väljer vi företag som själva försöker att värna om miljön.

Vi sorterar schaktmassor, överblivet material och restprodukter som uppstår vid arbeten och återvinner allt som går. Vår arbetsmiljö och våra arbetsmaterial följer de lagar och bestämmelser som gäller och det försäkras genom kontinuerlig internkontroll.

Om du vill läsa mer om vårt miljöarbete kan du göra i det i dokumentet till höger.
​​​​​​​

TRAFIKSÄKERHET FÖR VÅRA ANSTÄLLDA OCH KUNDER

Nollvisionen är något vi håller högt. Alla som går till jobbet ska komma hem hel och ren igen. Ett steg i det är att vara ytterst noggranna med vårt säkerhetsarbete kring hur vi rör oss i trafiken och planerar våra körningar.

Vi strävar i alla lägen att förebygga risker för ohälsa och riskfall. Varje år som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, går vi igenom verksamheten och inventera samt identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna ska bedömas utefter allvarlighetsgrad.

​​​​​​​Om du vill veta mer kan du göra det i dokumentet till höger eller höra av dig till oss via mejl eller telefon.